Σύλλογος

«Το Πιστεύω μου»

«Ο πραγματικός σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι να συνειδητοποιήσουμε και να ενωθούμε με την απόλυτη πραγματικότητα».
Δημήτρης Μαρτάκης

Yawara (ευλιγισία, πάλη)

Παλαιότερος όρος για το Jujutsu, αναφερόμενος κυρίως σε τεχνικές πάλης. Οι αρχές του Judo έχουν ως σημείο αναφοράς την «ευέλικτη» χρήση δύναμης, το οποίο γενικά στο παρελθόν αποκαλούνταν “yawara” ή “jujutsu”, ή γενικότερα τρόποι μάχης με χρήση μικρών όπλων ή άοπλων μεθόδων (μάχης) - Karate.


blank page | έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία